På 1920-talet flyttade bröderna Carlsson från Ruda till Kungsgården i Rockneby. “Dessa unga bröder var gripna av Gud och började genast verksamhet blandt ung och gammal,” står det i en gammal årsberättelse. År 1941 inköptes och iordningställdes Ryssbylunds gamla mejeri, till möteslokal och Filadelfia Rockneby bildades, som en självständig församling tillhörande Pingströrelsen. Under årens lopp har många människor fått uppleva frälsning och missionärer har sänts ut, tältveckor och väckelsemöten har anordnats, barnverksamheten var under ett par decennier mycket omfattande och man hade filialer i byarna runtomkring Rockneby. I slutet av 1990-talet kvarstod dock endast 15 medlemmar, varav många var till åren komna.

År 2003 avskildes Markus Adolfsson till församlingens pastor och ett nytt kapitel i församlingens historia började skrivas. Markus och hans fru Ellen var just hemkomna från en period i Sudan, där de studerat arabiska, och upplevde tydligt Guds kallelse att bygga församling.

År 2006 bytte församlingen namn, från Filadelfia till Klippan. Klippan blev även en del av den internationella församlingsrörelsen, Newfrontiers, och lämnade Pingströrelsen för att bygga vidare i samarbete med de nya relationer som skapats. Som församlingens äldste står Markus tillsammans med David Aubert under översyn av ett av Newfrontiers apostoliska team inom Catalyst, som leds av David Devenish.

Klippan är idag en mångkulturell församling med ca 100 medlemmar. Våra Gudstjänster tolkas till engelska och persiska,  och vi tillber Gud på olika språk, genom lovsång och bön.

Vår vision kan sammanfattas såhär:

Klippan – the Rock
-från nationerna till nationerna-
-med uppdrag att rädda människoliv-

Medarbetare

  Markus Adolfsson är pastor och äldste i Klippan sedan 2003. Han älskar att predika Guds Ord och nå nya människor med evangelium. Sommaren 2017 återvände Klippans andre äldste, David Aubert, från en period Turkiet. På fotot är teamet som jobbar med Markus & David samlat, från vänster: Jakob Adolfsson, Lukas Einarsson, Markus, och Joseph Abuya Lawrence. Kontakt: markus(a)klippan-rockneby.se     Klippans diakoniteam består av Saeid Borghey, Rana Rafiei, Lotta Bengtsson och Miriam Sveder. Miriam Sveder är även ansvarig för Klippans Barnledarteam. Lotta Bengtsson leder Klippans förbönstjänst. Kontakt: miriam(a)klippan-rockneby.se     Lukas & Nikolina Einarsson leder Ungdomsledarteamet och allt som har med ungdomar och sport att göra i Klippan. De kan allt om att fixa roliga & mysiga events och önskar se ungdomar blomma ut i sina personligheter som trygga lärjungar. Kontakt: einarssons(a)klippan-rockneby.se     Ellen Adolfsson sköter Klippans administration och ekonomi. Hon är även en av församlingens lovsångsledare med passion för mångkulturell lovsång. Kontakt: admin(a)klippan-rockneby.se            

Våra värderingar

Ordet & Anden Vi är överlåtna till att undervisa från Bibeln, tillämpa Bibelns budskap i vår vardag, och pröva vår tro och våra handlingar utifrån den. Vi vill vara en gemenskap av människor som gång på gång låter den helige Ande fylla oss och som förväntar oss alla Andens gåvor.

Tillbedjan & Bön Eftersom Gudsrelationen är hjärtat i vår tro, vill vi ge hög prioritet till tillbedjan som är ledd av den helige Ande. När Kristi kropp är i funktion deltar alla troende och utför sin prästerliga tjänst. Vi är överlåtna till att vara ett bedjande folk, både enskilt och när vi är tillsammans.

Nåd & Lydnad Nåd är Guds kärlek som fritt ges till oss, utan att vi förtjänar det. Vi förstår att vi är frälsta av Guds nåd, lever under nåden och bemöter varandra med nåd. Vi inser förmånerna med att vara i Kristus och förstår att nåden, mycket bättre än lagiskheten, kan motivera oss att leva så som Gud vill att vi ska leva. Som gensvar på Guds nåd önskar vi lyda honom. Vi hjälper varandra att mogna i våra kristna liv, och bejakar kallelsen att göra nya troende till lärjungar, där första steget är dopet i vatten.

Församlingen & dess Ledare Vi vill se församlingen återupprättad till ett nytestamentligt mönster för tro och liv, och ser att Gud har valt att göra sin vishet känd genom församlingen. Vi är överlåtna till Gud och till varandra. Vi ser Guds folk som "en ny människa i Kristus", så vi önskar leva i en gemenskap som präglas av en familjär atmosfär, generositet och gästfrihet, där alla är betydelsefulla och har något att bidra med. Vi vill ledas av äldste som tjänar församlingen som ett team och är överlåtna till att träna människor, utveckla deras gåvor och frigöra dem till tjänst för Gud. De äldste bör få hjälp att utföra sin tjänst genom att de står i kontinuerlig förbindelse med de resande tjänstegåvor som Efesierbrevet 4 omnämner.

Outreach & Sociala Insatser Vi inser att församlingen är sänd till världen med ett viktigt uppdrag; att utbreda Guds Rike och förkunna de goda nyheterna om Jesus för alla folk. Genom barmhärtighetstjänst och generöst givande önskar vi betjäna de som har behov, de fattiga och de utsatta. Vi är överlåtna till att sprida evangelium och vill utifrån vår gemenskap bidra till att bygga upp Guds församling, både lokalt och över hela jorden.

Äktenskap & Familj Vi tror att äktenskapet är grunden för familjelivet och är överlåtna till att hjälpa människor att bygga goda familjerelationer. Vi vill undervisa och uppmuntra gudomliga principer för äktenskap och föräldraskap.